Wykopy należy zabezpieczać na bieżąco

Każdą pracę budowlaną należy na bieżąco odpowiednio zabezpieczać. Bez względu na rodzaj prowadzonych prac budowlanych wszędzie powinien przyświecać dokładnie ten sam cel – bezpieczeństwo. Odpowiedzialność i należyta uwaga poświęcona bezpieczeństwu – tylko tyle wystarczy, żeby praca na budowach ale i nie tylko była dla każdego całkowicie bezpieczna. Przy prowadzonych wykopach należy pamiętać o szalunkach, grodzicach czy ściankach powstrzymujących osuwanie się ziemi.

Jak właściwie zabezpieczyć wykopy?

właściwe zabezpieczenie wykopówPrzy większych pracach budowlanych od zapewnienia bezpieczeństwa są przede wszystkim osoby nadzorujące budowę. Wiadomo jednak, że wykopy wszędzie zabezpiecza się tak samo. W przypadku głębokich wykopów możemy mówić o zabezpieczeniu wewnątrz wykopu i na zewnątrz. Wiadomo, że właściwe zabezpieczenie wykopów dotyczy się zarówno wnętrza jak i zewnętrznego dostępu do miejsca prowadzonych prac. Najważniejsze są dwie kwestie. Pierwsza to zabezpieczenie wykopu przed osunięciem się ziemi na pracujących w środku pracowników budowlanych. W tym wypadku używa się przede wszystkim ścian rozporowych, które powstrzymują ziemię po bokach przed ewentualnym osunięciem się. Standardowo przy każdych wykopach stosuje się szalunki, ale one dotyczą się raczej wyznaczenia konstrukcji aniżeli samego bezpieczeństwa. Równie ważne jak zabezpieczenie wykopu jest zabezpieczenie dostępu do niego dla osób postronnych. Tutaj trzeba używać barierek, a przede wszystkim użyć tablic informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych. Na pewno nie można tego zbagatelizować, bo za odpowiednie zabezpieczenie zawsze odpowiedzialny jest kierownik budowy. Na szczęście w przypadku każdej prowadzonej budowy czy wykopów sami pracownicy doskonale wiedzą, że muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest tylko dostarczyć odpowiednich materiałów zabezpieczających.

Prowadzone prace budowlane i ziemne muszą być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Najwięcej uwagi poświęca się na zabezpieczenie wykopów, ponieważ bardzo niebezpieczne mogą być osuwiska ziemne. Każdy pracownik biorący udział w pracach budowlanych doskonale wie, że musi zadbać o swoje bezpieczeństwo we własnym zakresie. Każdy musi dbać o siebie, a dzięki temu wszyscy pracownicy będą bezpieczni.