Wykonanie poprawniej izolacji fundamentów – od czego zależy?

Wykonanie prawidłowej izolacji fundamentów wpływa w dużej mierze na to jaka będzie trwałość budynków. W związku z czym ważne jest to by wiedzieć jak prawidłowo zabezpieczyć fundamenty oraz jakie rozwiązania stosować by skutecznie chronić je przed wilgocią i wodą. W tym artykule powiemy jakie są dostępne rozwiązanie, jakie są ich zalety oraz jakie mogą być skutki nieprawidłowego zabezpieczenia fundamentów. 

Jak niepoprawna izolacja wpływa na stan fundamentów

wykonywanie fundamnetówNależy zdawać sobie sprawę z tego, że nieprawidłowo wykonana izolacja fundamentów niedostatecznie chroni dom przed działaniem wilgoci i wody, a tym samym może to w negatywny sposób wpływać na stan całego obiektu. Według www.izolacje.com.pl może to się objawiać takimi zjawiskami jak:

  • na zawilgoconych i przemarzniętych murach łuszczy się i odpada tynk,
  • na zawilgoconych murach powstają wykwity,
  • zawilgocone mury przemarzają przez co tracą swoją termoizolacyjność,
  • zawilgocenie muru zwiększają rozwój pleśni i grzybów,
  • we wnętrzu zawilgoconych murów zachodzą procesu chemiczne w wyniku których obniża się ich wytrzymałość,
  • nieprawidłowa izolacja może spowodować do zalania piwnicy.

Jak widać na podstawie powyższego wyszczególnienia nieprawidłowo wykonane izolacje fundamentów ma dość poważne skutki. Pogarszają one zarówno parametry techniczne budynku jak też mogą być wyraźnie odczuwalne dla mieszkańców, zmniejszając przy tym ich komfort mieszkaniowy. Jak zatem prawidłowo zabezpieczyć fundamenty?

Hydroizolacja fundamentów – co warto wiedzieć

wykonywanie fundamnetówPierwsza rzeczą na jaką należy zwrócić  uwagę przy wykonywaniu izolacji jest fakt, że sposób wykonania hydroizolacji fundamentów zawsze musi być indywidualnie dobierany do stopnia zagrożenia dla danego obiektu. Im stopień zagrożenia dla fundamentów jest większy tym skuteczniejsze muszą być metody ich zabezpieczania. Według www.ekspertbudowlany.pl za podstawowe przyjmuje się takie rodzaje hydroizolacji :

  • hydroizolacji lekką przeciwwilgociową,
  • hydroizolacji średnią przeciwwilgociową
  • hydroizolacji ciężką przeciwwodną.

Co jednak ważne należy pamiętać o tym, że o wyborze rodzaju hydroizolacji czyli tego czy powinny zostać zastosowane izolacje przeciwwilgociowe czy też izolacje przeciwwodne, zawsze powinna decydować osoba zajmująca się przygotowywaniem projektu obiektu. Warto także zdecydować się na badania geologiczne, wprawdzie usługi geologiczne nie są konieczne przy wykonywaniu fundamentów jednak ułatwiają one dobranie odpowiednich rozwiązań i tym samym pozytywnie wpłynie to na ich trwałość. Co więcej na prawidłowe wykonanie izolacji przekłada się zarówno to w jaki sposób zostanie wykonana izolacja pionowa, jak i pozioma. Z kwestią to wiąże się dobór odpowiednich rozwiązań. I tak, jeśli chodzi o izolację poziomą to wykonuje się ją na ławach fundamentowych, jednak w tym wypadku najistotniejszy jest nie tyle sposób wykonania samej ławy co dobór odpowiedniej hydroizolacji. W przypadku izolacji pionowej wykonuje się ją natomiast na ścianach fundamentowych zewnętrznych od strony gruntu. Przy czym  należy zaznaczyć, że czasami zaleca się kładzenie izolacji na wewnętrznych, jak i zewnętrznych ścianach. Co jednak szczególnie istotne skuteczność takiej izolacji przede wszystkim zależy od tego czy przylega ona dokładnie do podłoża.

Zastosowanie folii izolacyjnych do wykonania hydroizolacji

folie budowlaneW trakcie wykonywania hydroizolacji fundamentów standardowo wykorzystuje się różnego rodzaju folie izolacyjne. Istotne jest jednak to, że rodzajów dostępnych foli obecnie jest dużo a co za tym idzie należy wiedzieć, które z nich w danej sytuacji są najwłaściwsze. Najczęściej przy wykonywaniu hydroizolacji wykorzystuje się folię z takich materiałów jak PCV,  polipropylenu czy polietylenu. Niemniej folie budowlane choć popularne nie zawsze mogę być stosowane. Należy mieć na uwadze, że ich skuteczność zależy od wielu czynników. I tak grubość musi być odpowiednia dla danego fundamentu. Ważny jest także sposób łączenia folii.  Co więcej należy także pamiętać, że że folia kubełkowa choć wykorzystywana przy hydroizolacji fundamentów, sama w sobie nie jest folią izolacyjną. Służy ona natomiast do ochrony właściwej hydroizolacji przed uszkodzenia i ułatwia odprowadzanie wody.

Izolacja przeciwwodna – kiedy powinna być zastosowana

folie budowlaneJak już wspomnieliśmy powyżej rodzajów izolacji jakie mogą być zastosowane jest kilka. Najrzadziej wykorzystywana są izolacje przeciwwodne z racji tego, że nie często zachodzi taka konieczność. Tego typu izolacja jest kładziona w sytuacjach gdy, podmakanie czy podtapianie fundamentów jest wysoce prawdopodobne. W związku z czym tego typu izolacje kładzie se zwykle przy budowie obiektów na terenach, gdzie okresowo mocno wzrasta poziom wód gruntowych, lub na terenach o dużej wilgotności. Niemniej należy pamiętać, że jeśli mamy wątpliwości co do rodzaju hydroizolacji, zawsze należy się skonsultować z projektantem obiektu lub też przeprowadzić badania geologiczne.

Podsumowując:

Prawidłowa hydroizolacja jest ważnym elegantem budowy fundamentów i przekłada się na ich wytrzymałość, jak i całego obiektu architektonicznego. Z tego powodu wato dowiedzieć się jak taką izolacje wykonać i na co w trakcie budowy fundamentów należy zwrócić uwagę.

Dodaj komentarz