Różne rodzaje szkoleń BHP

Polskie prawo przewiduje, że każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę musi przejść odpowiednie dla jego stanowiska szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia prowadzą specjaliści, którzy ukończyli kierunkowe studia i posiadają doświadczenie w zakresie BHP. Jednak szkolenia są różne, wszystko zależy od tego jakie firma wybierze i jakie są potrzebne dla konkretnego pracownika.

Profesjonalne szkolenia z zakresu BHP

szkolenia bhp w łodziSzkolenia można podzielić na te internetowe, zwane e-szkoleniami oraz na stacjonarne szkolenia BHP w Łodzi, czy innym mieście. Te pierwsze na pewno są wygodniejsze, ponieważ pracownik może je odbyć bez wychodzenia z domu i po godzinach pracy. Na końcu szkolenia jest krótki test wielokrotnego wyboru, który sprawdzi wiedzę pozyskaną na szkoleniu. Natomiast szkolenia stacjonarne odbywają się najczęściej na początku godzin pracy i nie trwają zbyt długo. Na końcu także jest test. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż pracownicy na pewno wysłuchają szkolenia, a nie przeklikają slajdy, nie ucząc się przy tym niczego. Mają także możliwość zadawania pytań prowadzącemu szkolenia. Szkolenia można podzielić także na te wstępne i okresowe. Te pierwsze trwają zazwyczaj dłużej, ponieważ pracownik jest kompletnie nieprzeszkolony i musi poznać wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie. Szkolenie okresowe trwa krócej, bo ma raczej na zasadzie odświeżyć wiedzę pracownika, czy też przedstawić mu najnowsze zmiany w zakresie BHP, jakie weszły w życie od jego ostatniego szkolenia. Kolejny podział szkoleń dotyczy stanowiska jakie zajmuje pracownik. Inne wiadomości bedą potrzebne osobie zatrudnionej na stanowisku biurowym, na przykład ksiegowej, a inne informacje są niezbędne budowlańcowi, który pracuje na wysokości. Ten drugi na pewno musi poznać więcej zasad BHP, ponieważ jego praca bywa niebezpieczna i musi on wiedzieć jak zapobiegać wypadkom i co robić jeśli się już przytrafią.

Kończąc rozważania, szkolenia BHP muszą być przeprowadzone w każdej firmie. Bez względu na to czy firma wybierze stacjonarne szkolenia wstępne czy też okresowe szkolenia internetowe to ważne jest to, by były one prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy wiedzą, jakie informacje są najważniejsze dla pracowników.