Plum eye wash jako szybka pomoc

Wypadki zdarzają się zawsze i wszędzie, również w miejscu pracy. Poślizgnięcie, przygniecenie, porażenie prądem, skaleczenie, oparzenie, ciało obce w oku – to przykłady sytuacji, które można uznać za wypadki przy pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.

Eye wash w miejscu pracy

plum eye washJest wiele sytuacji, w których przy pracy może dojść do uszkodzenia oczu. Najbardziej narażeni są Ci pracownicy, których praca wiąże się z powstaniem odpadów, takich jak: wióry drewniane, opiłki metalowe, kurz, brud, chemikalia. W takich przypadkach istotną rolę odgrywa jak najszybsze przepłukanie oka. Zignorowanie tego obowiązku może skutkować bardzo szybkim uszkodzeniem gałki ocznej, co może skończyć się pogorszeniem wzroku albo nawet jego utratą. Dlatego bardzo istotne jest, aby na każdym stanowisku pracy, na którym występuje ryzyko uszkodzenia oczu, znajdowały się Plum Eye Wash- specjalne płuczki do oczu. Płyny do płukania oczu firmy Plum występują w dwóch wariantach: eye wash i pH neutral. Płuczki eye wash to sterylny 0,9% roztwór chlorku sodu, przeznaczony do usuwania z oczu brudu, pyłów, opiłków metali, odłamków drewna i innych ciał stałych. Płukanki z grupy pH neutral to z kolei sterylny 4,9% buforowany roztwór fosforanowy, który bardzo szybko neutralizuje kwasy i zasady. Oko należy przemyć jak najszybciej po jego zabrudzeniu. Podczas przemywania oko musi być otwarte i należy to wymusić palcami. Procedura płukania powinna trwać co najmniej 15 minut po narażeniu na kontakt z substancją żrącą (w przypadku zanieczyszczeń stałych- oko należy płukać do czasu, aż ciało obce nie zostanie wypłukane). Bardzo ważne jest, aby w przypadku zanieczyszczenia oka substancją żrącą, nie płukać go zwykłą wodą albo solą fizjologiczną, gdyż może spowodować to rozcieńczenie niebezpiecznej substancji, bez jej neutralizacji, co daje niewystarczający efekt i tylko nieznacznie zmniejsza niebezpieczeństwo poważnych konsekwencji.

 Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie swoich pracowników, warto już dziś zainwestować w płukanki do oczu plum eye wash. Mają specjalne uchwyty, które pozwalają je zamontować na ścianie w łatwo dostępnym miejscu. Ergonomiczna końcówka przystosowana do kształtu oka ułatwia jego płukanie. Butelki płukanek dostępne są w kilku pojemnościach oraz w wersji DUO do jednoczesnego płukania obojga oczu. Zainwestuj w bezpieczeństwo swoich pracowników już dziś.