Osoby uprawnione do wystawiania ekspertyz

Obecnie zlecanych jest coraz więcej budów różnego rodzaju obiektów. Jest to związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem zarówno na budynki mieszkalne jak i również przestrzenie z przeznaczeniem dla przedsiębiorców. Niezależnie od docelowego zastosowania obiekty te muszą być wyposażone w instalacje umożliwiające ich komfortową oraz bezpieczną eksploatację. W niektórych przypadkach w budynkach znaleźć musi się chociażby system sygnalizacji pożaru.

Po co wykonuje się ekspertyzy zabezpieczeń?

ekspertyzy ppożStosowane są również inne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo osób zgromadzonych na ich terenie. Zakres ich stosowania jest ściśle określony w aktach prawnych, które zmieniają się systematycznie. Właśnie dlatego już eksploatowane budynki często muszą być dostosowane do bieżących wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Właśnie w tym celu przez zarządców lub inwestorów zlecane są ekspertyzy ppoż pozwalające nakreślić aktualny stan budynku oraz potrzebne modernizacje. Ekspertyza może być wykonana przez osobę posiadającą niezbędne kompetencje, wiedzę oraz co najważniejsze uprawnienia. Wynikiem przeprowadzonych czynności jest dokument, w którym szczegółowo opisany jest aktualny stan wszelkich zabezpieczeń oraz wymogi prawne. W przypadku stwierdzenia rozbieżności nakreślane są również działania, które należy podjąć żeby dostosować obiekt do aktualnych wymogów. Działania mogą obejmować chociażby lepsze oznakowanie poszczególnych sprzętów rozmieszczonych w obiekcie, zmianę oznakowania dróg ewakuacyjnych czy zwiększenie ilości gaśnic. Do tego dojść może również konieczność modernizacji systemu sygnalizacji pożaru. Często wymieniane są chociażby sygnalizatory akustyczne na głosowe, które pozwalają w sposób jednoznaczny przekazać komunikat ostrzegawczy.

Jak widać obecnie bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo osób przebywających na danym terenie. W przypadku obiektów zamkniętych, gdzie jednocześnie może przebywać wiele osób jednym z największych zagrożeń jest wystąpienie ognia. Na rynku dostępnych jest wiele podmiotów, które kompleksowo zajmują się sprawdzaniem funkcjonowania wszelkich zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Niektóre z nich świadczą również usługi związane z określeniem czy dany budynek spełnia wymogi określone w obowiązujących aktach prawnych.