Montaż lamp awaryjnych

 

Przeprowadzenie ewakuacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich jej uczestników to niezwykle odpowiedzialne zadanie, którego podejmują się dedykowani pracownicy danego budynku spośród personelu administracji budynku lub personelu firm wynajmujących tam pomieszczenia. Płynna ewakuacja nie będzie możliwa do przeprowadzenia, jeżeli jej trasa nie zostanie odpowiednio oznaczona.

Oświetlenie awaryjne LED

montaż oświetlenia awaryjnego LEDNa odpowiednie oznakowanie trasy i punktów ewakuacyjnych składają się między innymi – oznaczenia punktów pierwszej pomocy, punktów z gaśnicami przeciwpożarowymi, oznaczenie trasy ewakuacyjnej oraz drzwi wyjściowych. Równie ważne jest zamieszczenie informacji na wszystkich piętrach budynku dotyczących instrukcji, jak się zachować w przypadku sytuacji awaryjnej, informacji w pobliżu windy o zakazie korzystania z niej w przypadku pożaru, czy zakazie wstępu do określonych pomieszczeń w przypadku wystąpienia potrzeby ewakuacji. Większość tych informacji i zakazów jest zamieszczana na lampach świetlnych, widocznych nawet po zmroku lub w mocno zadymionej przestrzeni, co jest w dużej mierze możliwe dzięki bardzo dobrym właściwościom użytkowym lamp LED stosowanym w nich. W każdym budynku użyteczności publicznej montaż oświetlenia awaryjnego LED musi zostać przeprowadzony przez fachowców posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa uprawniające ich do takich działań. Jest to związane z koniecznością właściwego montażu diod LED w lampach awaryjnych, zapewniającym ich długookresowe działanie.

Każdorazowy montaż oświetlenia awaryjnego LED wiąże się z koniecznością wystawienia podpisanego certyfikatu bezpieczeństwa przez montera, a następnie okresowym sprawdzaniem funkcjonalności oświetlenia i jego bezawaryjności, również poświadczanym odpowiednim dokumentem przez osobę kontrolującą.