Jak odbywa się czyszczenie separatorów?

 

Najczęściej czyszczenie separatorów odbywa się dzięki specjalnym pojazdom wyposażonym w sprzęt Wuko. Technika ta polega na wydzieleniu substancji lekkich, które zostały zgromadzone na powierzchni wody, a także osadów dennych. W tym celu wypompowuje się i utylizuje całą zawartość, a dodatkowo płucze się wnętrze separatora oraz wszystkie urządzenia podczyszczające. Zawsze, gdy chcemy wyczyścić separatory, to powinniśmy wyciągnąć filtry, które znajdują się wewnątrz i odpowiednio je umyć.

Czy można oczyścić separator z tłuszczów?

czyszczenie separatorów wrocławCzyszczenie separatora z tłuszczów jest zawsze niezbędnym zabiegiem, kiedy chcemy utrzymać wydajność sieci kanalizacyjnej na najwyższym poziomie. Czasami przy bardzo częstym korzystaniu z sieci kanalizacyjnej powinniśmy wykonywać ten zabieg minimum raz w miesiącu, a nawet to dwa tygodnie. Najważniejsze jest to, aby warstwa tłuszczu na separatorze nie przekroczyła 20 cm grubości, ponieważ później będziemy mieli duże trudności, aby usunąć tego rodzaju zanieczyszczenia z separatora. Zawsze powinniśmy wybrać profesjonalną firmy, której specjalnością jest czyszczenie separatorów Wrocław jest miastem, na którego terenie znajdziemy firmy posiadające odpowiednie uprawnienia oraz sprzęt do wykonywania takich zadań. Czyszczenie separatora najczęściej polega na spuszczeniu wody ze specjalistycznego urządzenia, a następnie dokładnym zebraniu osadu z tłuszczu. Na koniec separator dokładnie jest przecież danej ponownie wodą i napełniane czystą wodą. Czy możemy również oczyścić separatory substancji ropopochodnych? Bardzo często wielu przedsiębiorców ma również problemy z zapchanym i separatorami po odpadach ropopochodnych. W takiej sytuacji również zaleca się regularne czyszczenie separatorów i powinno być wykonywane co najmniej raz w roku. Dodatkowo urządzenia takie powinny zostać specjalistyczne przebadane przez osobę, która posiada wiedzę w tym temacie i najlepiej taki obowiązkowy przegląd robić przynajmniej dwa razy w roku, na wiosnę oraz na jesień.

Każdy separator powinien mieć założoną specjalną książkę konserwacji, w której będą zapisywane wszelkie wykonywane przy nich pracę i czyszczenie powinno być zawsze potwierdzone specjalnymi protokołami odbioru odpadów. Gdy nie mamy takiej książeczki to na początku firma, która wykonuje nam pierwszy raz taką konserwację z pewnością wystawi nam taką książeczkę i wypełni pełną dokumentację dotyczącą eksploatowanych separatorów.